ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "ฑูตพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙" ทุกท่านครับผม