วันนี้ "พี่หน่อง-อรุโณชา" "บีน" และ "น้องเกรซ" เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัล "ฑูตพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙" โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นองค์ประธาน มอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมพระพุทธศาสนา ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท ครับผม #broadcastthaitv