เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกของ Walt Disney เปิดประสบการณ์หลากหลายประสาทสัมผัส 360 องศากับ Immersive Disney Animation

*** Visit Today 1st Floor, EM TOWER, EMSPHERE

#immersivedisneyth