*** ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันพระใหญ่
ด้วยการบริจาคโลหิ ให้ชีวิตแก่ผู้ป่วยถวายเป็นพุทธบูชา
ในโครงการ
สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต #วันวิสาขบูชา
*** ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2567
บริจาคโลหิตได้ที่...
*** ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
____________________________
*** เตรียมความพร้อมแล้วมาเป็น "ผู้ให้"
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชม.
- สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
- หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
- ดื่มน้ำ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดภาวะอาการแทรกซ้อนระหว่างและหลังบริจาคโลหิต
- รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชม.
- งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชม.
- งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 24 ชม.
-ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ