แม่นายหน่อง อรุโณชา เข้าร่วมอภิปรายโครงการเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์จักรี ในหัวข้อ "จากประวัติศาตร์ สู่พรหมลิขิต"

     แม่นายหน่อง อรุโณชา เข้าร่วมอภิปรายโครงการเยาวชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์จักรี ในหัวข้อ "จากประวัติศาตร์ สู่พรหมลิขิต" จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งมีนักเรียน และครูจากสบาบันศึกษาในกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

     ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดงานที่จัดโครงการดีๆ นี้ เช่นนี้ ขอบคุณคณะครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะเจ้าคะ

     ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่