"พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมงานประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand "MMDT Deaf Thailand"

     "พี่หน่อง อรุโณชา" ร่วมงานประกวด Miss & Mister, Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand "MMDT Deaf Thailand" ซึ่งเป็นองค์กรคนพิการ เพื่อสร้างต้นแบบให้กับคนหูหนวก เห็นถึงความสามารถของคนหูหนวก สร้างพื้นที่ในสังคมให้เกิดการยอมรับ โดยพี่หน่องได้รับเกียรติให้ขึ้นมอบรางวัล "Deaf Star Award" ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ท่าน ร่วมถึงผู้เข้าประกวดทุกท่านเก่งมากๆ

     ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่