"พี่หน่อง อรุโณชา" เข้ารับโล่รางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ

     "พี่หน่อง อรุโณชา" เข้ารับโล่รางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จาก "คุณจุติ ไกรฤกษ์" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดละคร ผู้ปลุกกระแสความเป็นไทย และสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคม

     ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับทุกท่านที่เข้ารับรางวัล ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย

     ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่