"คู่ปรับ"

     ขณะที่ในชุมชนเปิดปัญหาใหญ่ มีวัยรุ่นยกพวกตีกัน "พลอยใส" จึงต้องหาที่พึ่งเพื่อช่วยจัดการปัญหา แต่งานนี้ "สาธุ" อยู่ช่วยเหลือไม่ได้เหมือนก่อน เพราะต้องไปปฏิบัติธรรมภารกิจบนสวรรค์อย่างเร่งด่วน จึงไม่ทันร่ำลากับ"พลอยใส" ซึ่งเมื่อ "สาธุ" ไม่อยู่เบื้องบนจึงส่งเทวดา องค์ใหม่ "โมทนา" (หมอก้อง-สุริยา สุบุญ) มาทำหน้าที่แทนชั่วคราว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตาม ติดตามได้ใน "เทวดาสาธุ" ห้ามพลาดเด็ดขาด!!!
ข้อคิด : มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราไม่ควรนำไปใช้เพื่อการต่อสู้แบ่งข้างกัน แต่จะดีแค่ไหนถ้าหากเรารู้จักสามัคคีแล้วนั้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน....สาธุ!!