อดีตก็ร้าย ปัจจุบันก็ร้าย เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายดีครับผม @yingrhathaofficial #กำไลมาศ #kamlaimas #broadcastthaitv #ch3