คุณบอมเริ่มแล้ว...กับงาน #TARBOMColorfulMoment
เตรียมพร้อมกดบัตร
*** วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567
เวลา 9 โมงตรง ที่ http://ticketmelon.com

Ticket price 999 THB

#ต้าบอม #TarBom
#bommu #TARAtiwat
#broadcastthaitv