เข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2567 From Hands to Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน

เข็มที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"

ร่วมบริจาคเพื่อนำรายได้สมทบทุน ..
- มูลนิธิอานันทมหิดล
- มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย
- ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ?ผู้ป่วยยากไร้ รพ.จุฬาลงกรณ์
- กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
- ครงการ "หัวใจ 3D" ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายละเอียดการบริจาค
IG: @anan_day
FB: ANAN DAY

#ANANDAY2024
#วันอานันทมหิดล
#เข็มวันอานันทมหิดล