ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
69 พรรษา 2 เมษายน 2567
ตลอดเดือนเมษายนนี้
#เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

*** ใกล้ที่ไหน บริจาค ที่นั่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

#บริจาคโลหิต