ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. และไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567 แก่ นางสาว อรุโณชา ภาณุพันธุ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ มีผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญ

สร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ