พี่หน่อง ร่วมพิธีอุปสมบท "น้องนะโม หรือชื่อทางธรรมว่า "จตฺตาวิโล" ผู้ละความอุ่นใจ ณ วัดป่าเย็นบุญ ต.แม่เปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย ในวันนี้ นับว่าเป็นอานิสงส์ครั้งใหญ่ ร่วมอนุโมทนาสาธุกันนะค้า

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่