ขอบคุณ น้องเชอรี่ #cherrykhemupsorn สำหรับของขวัญวันเกิดพี่หน่องปีนี้นะคะ

Premium Fruit ชุดผลผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทั้งผู้ให้และผู้รับ และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ต่อการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน มีกระบวนการผลิตที่มาจากสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชาวบ้านบ้าน และเกษตรกรมีรายได้

#premimufruit #premimufruitxsirithai #premimufruitxsirithaibrand #ใส่ใจสิ่งแวดล้อม #มอบประโยชน์ให้กับสังคม #แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน #สินค้าทางการเกษตร #สินค้าคุณภาพ #สินค้าพรีเมียม #รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม