ขอร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ของ "บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" หรือได้รับฉายาทางธรรมว่า "กตปุญฺโญ" แปลว่า "ผู้มีบุญอันได้กระทำแล้ว" ด้วยนะคะ