Happy Birthday "น้องจันจิ" #junji_junp "พี่หน่อง-พี่ไก่" ส่งเค้กแทนความรักไปเซอร์ไพรส์ ขอให้ "น้องจันจิ" มีความสุขมากๆ และแฮปปี้ในทุกๆ วัน เป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะค้า