สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แก่ นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ สร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ