ฝากท่านหญิงช่วยท่านชายด้วยครับ #กำไลมาศ #kamlaimas #broadcastthaitv #ch3