ปรุงไปไหนไปด้วย ปรุงหายไปจะตามให้เจอ ท่านหญิงณีหนักแน่นมากครับ #กำไลมาศ #kamlaimas #broadcastthaitv #ch3