ขออนุญาตเสกคาถาให้รักกันไปนานๆ โอม เพี้ยง!!!! #พรหมลิขิต #lovedestiny2 #broadcastthaitv #broadcastthai