เพลง เรียกว่าสัจธรรม (The Sense)

เฝ้ามองชีวิตคน วุ่นวายวกวน คนทำความดีมีเท่าไร
เมื่อคนอีกมากมายได้แต่ข้องใจ ทำดีเมื่อไร จะได้ดี
เฝ้ามองชีวิตคน ดิ้นรนเหลือเกิน
จึงมีผู้คนเดินหลงทาง ผิดถูกไม่สนใจ
ไม่เชื่อในผลกรรม กว่าใจจะรู้มันก็สาย

* นี่ใช่ไหมที่เราเรียกว่าสัจธรรม
ใครทำอะไรย่อมได้สิ่งนั้น
อยู่ที่ช้าหรือเร็วต้องได้เจอสักวัน
เพราะว่าชีวิตเรานั้น หมุนไปตามกัน

** เฝ้ามองชีวิตคน วุ่นวายวกวน
คนทำความดีอย่าไหวหวั่น

*** ศรัทธาจะสวยงาม แค่เราต้องเชื่อมั่น
สักวันทำดีต้องได้ดี

(*,**,***,***)