ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (โครงการห่มรัก)