ประมวลภาพเดี่ยวสังข์ (ปั้นจั่น - ปรมะ อิ่มอโนทัย) (บางระจัน)