ประมวลภาพเดี่ยว ทิวา (บอม) ชุดที่ 1 (พี่จะตีนะเนย)