ภาพเดี่ยวชินกฤต (พงศกร เมตตาริกานนท์) ในละครบุพเพร้อยร้าย (บุพเพร้อยร้าย)