ภาพเดี่ยวคิมหันต์ (เต้ย-พงศกร) จากละครฟ้าฝากรัก (ฟ้าฝากรัก)