ภาพนักแสดงน้องใหม่ฯเดือนพฤศจิกายน (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)