พี่หน่อง อรุโณชา เข้ารับรางวัลประทาน วัฒนธรรศแห่งสยาม เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย สาขา ผู้อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการแสดง ละคร ภาพยนตร์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2567 (ทั่วไป)