"แม่นายหน่อง อรุโณชา" พาน้อง ๆ ในสังกัดเข้าพบ "คุณดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์" และ "คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย" ที่ช่อง 3 เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์นี้ (ทั่วไป)