นักแสดงและทีมจาก "พรหมลิขิต" รวมใจกันรดน้ำดำหัว "พี่หมื่นไก่" และ "แม่นายหน่อง" (พรหมลิขิต)