ภาพกิจกรรม Tvpool stars party retire & reborn 2022 (พี่จะตีนะเนย)