ภาพกิจกรรมทำ FACE SHIELD เพื่อนำไปมอบให้กับคุณหมอและพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 (ทั่วไป)