ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 5 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเลย (โครงการห่มรัก)