ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 5 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โครงการห่มรัก)