ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 5 ส่งมอบของบริจาคที่ จังหวัดเชียงราย (โครงการห่มรัก)