ประมวลภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการห่มรัก ปี 5 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง (โครงการห่มรัก)