ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ จ.เชียงราย (โครงการห่มรัก)