ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู (โครงการห่มรัก)