ประมวลภาพโครงการห่มรัก ดาราขายเสื้อที่ช่อง 3 ชุดที่ 3 (โครงการห่มรัก)