ประมวลภาพพระ-นาง ช่อง 3 ร่วมส่งมอบน้ำใจ ที่งาน HOM RAK @ SIAM (โครงการห่มรัก)