ภาพเบื้องหลังละครบุพเพร้อยร้าย ฉากเปลี่ยนลุคเป็นเชฟ (บุพเพร้อยร้าย)