ประมวลภาพเบื้องหลังละครบ่วง ฉากมหกรรมอีแพงโดนทรมาน 2 วัน 2 คืน (บ่วง)