ภาพเบื้องหลังละครกำไลมาศ ฉากงานเลี้ยงท่านฑูตวังศุภมาส (กำไลมาศ)