ประมวลภาพเบื้องหลังละครสัมผัสพิศวง ตอนมือระเบิด (สัมผัสพิศวง)