ตัวอย่าง สุดฟ้าท้าโลก ตอนที่ 3 ออกอากาศวันที่ 04-08-2556 เวลา 23.30 น. (สุดฟ้าท้าโลก)