ตัวอย่าง สุดฟ้าท้าโลก ตอนที่ 2 ออกอากาศวันที่ 28-07-2556 เวลา 23.30 น. (สุดฟ้าท้าโลก)