ตัวอย่าง สุดฟ้าท้าโลก สุดฟ้าท้าโลก ออกอากาศวันที่ 21-07-2556 เวลา 23.30 น. (สุดฟ้าท้าโลก)