ตัวอย่าง Go for Speed 10 ออกอากาศวันที่ 20-02-2554 เวลา 8.20 น. (Go for Speed)