ตัวอย่าง Go for Speed 9 ออกอากาศวันที่ 13-02-2554 เวลา 8.20 น. (Go for Speed)